Isännöitsijä – tunsitko piston sydämessäsi?

22.05.2015 14.55
Runsas Jari
Kuva tyytyvaisyys web


Kuva: Graafi Isännöinnin Laatu 2015 –tutkimuksen tuloksista. Tyytyväisyys isännöitsijän toimintaan. Lähde: Suomen Kiinteistöliitto ry


Hiljattain julkaistun Isännöinnin Laatu 2015 -tutkimuksen tulokset eivät yllättäneet. Isännöitsijöiden ammattitaitoa ja asiantuntemusta arvostetaan, mutta toivomisen varaa on viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa, tiedottamisessa sekä aloitteellisuudessa.

Noin 20 vuoden ajan yhteistyötä kiinteistöalan eri toimijoiden kanssa tehneenä voin sanoa, että tutkimustulos vastaa hyvin pitkälle myös omaa näkemystäni. Isännöitsijät ovat pääsääntöisesti rautaisia alansa ammattilaisia. Heidän on tehtävässään hallittava niin taloudelliset, juridiset kuin hallinnollisetkin prosessit. Puhumattakaan jatkuvasti muuttuvista teknisistä osaamisalueista.

Moniosaajia on silti harvassa. Yksi hallitsee pilkuntarkasti talousasiat, toinen hallinnon koukerot. Kasvavassa korjausrakentamistarpeessa tekniset asiat keskitetään yhä useammin erikseen nimetyille teknisille isännöitsijöille.

Todellinen ammattilainen tuntee rajansa. Taloyhtiöasiakkaidenkin etu on, että vähänkin vaikeammissa asioissa käytetään aina alan ammattilaisia. Paraskaan isännöitsijä ei voi hallita kaikkea, mutta viisas isännöitsijä osaa kysyä.

Monissa taloyhtiön arjen asioissa käytetään asiantuntijoita. Kuntotutkimukset, pelastussuunnitelmat, energiaseuranta tai kunnossapitotarpeen selvittäminen hankitaan ostopalveluna silloin, kun isännöintitoimiston sisältä ei löydy tarpeellista asiantuntemusta.

Myös viestintä on taitolaji


Ihmeellistä on kuitenkin se, että viestinnän merkitystä ja arvoa ei monessakaan isännöintitoimistossa tunneta ja tunnusteta. Siitä huolimatta, että tutkimustulokset ovat vuodesta toiseen samanlaiset. Asiakkaat ovat tyytymättömiä isännöinnin viestintään.

Asukkaat tarvitsevat ja janoavat tietoa. Heitä kiinnostavat ne pienetkin arjen asiat, joilla on suora tai välillinen vaikutus heidän elämäänsä ja asumisen kustannuksiin. Erityisen suurta tiedontarve on korjausrakentamishankkeiden yhteydessä.

Isännöitsijä ei voi jättää viestintää pelkästään hallituksen vastuulle. Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja ovat kiinteistönpidon arjessa usein kohtaava työpari. Jos kummankaan viestintä- ja vuorovaikutustaidot eivät täytä asukkaiden odotuksia, laatuarviot jäävät jatkossakin heikoiksi.

Myös viestintään on tarjolla apua. Taloyhtiöviestintä on oma lukunsa ja sen hoitaminen edellyttää yhtä lailla erikoistunutta osaamista ja ammattitaitoa kuin isännöitsijän tehtävä. Mutta isännöitsijän ei tarvitse yrittää selvitä viestinnästä yksin. Kuten tutkimuskin osoittaa, aniharva on viestinnän osaaja. Turvautumalla ammattilaisen apuun myös viestinnässä voidaan tälle kiinteistönpidon tärkeälle osa-alueelle muodostaa toimiva työpari.

Se vaatii vain viestinnän merkityksen ymmärtämistä ja toimeen tarttumista.

Olisiko jo aika?

Jari-Runsas-blogi-isännöitsijä-tunsitko-piston-sydämessäsi?

Kirjoittaja on 1990-luvun puolivälistä asti hoitanut erilaisia viestintätehtäviä kiinteistöalalla ja auttanut muun muassa useita isännöintitoimistoja kehittämään asiakasviestintäänsä.


Palvelumme

Hybridiviestintä Effet palvelee sinua viestintätarpeissasi.

Vakuuta & vaikuta

Vakuuta printtimedialla. Aktivoi digimedialla. Vai päinvastoin? Tarkoitus sanelee välineet ja viestit.

Erotu

Miksi juuri sinun yrityksesi, eikä kilpailija? Kun brändi on kirkas, ei tarvitse selittää.

Kehitä

Resurssit käyttöön tehokkaasti. Uusia ideoita ja toimintamalleja. Suunnitelmallisuutta ja asianhallintaa.

Näytä

Kun kuva kertoo kaiken.
Kun sanat eivät riitä.
Kun look & feel ratkaisee.

Copyright © Effet. Kaikki oikeudet pidätetään.

Brändi- ja verkkoilme: Daddy Finland Oy • Tekninen toteutus: JJ-Net Group Oy.