Viestintäsuositus tunnetaan heikosti

Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja oikeusministeriön viime syksynä julkaisema Taloyhtiöiden viestintäsuositus ei ainakaan vielä ole jalkautunut taloyhtiömaailmaan. Suositusta ei tunneta, eikä viestintään ole varattu resursseja.
Kiinteistöliitto Pirkanmaan ja Effet Oy:n tekemän selvityksen mukaan vain noin 5 % isännöitsijöistä ja saman verran taloyhtiöiden puheenjohtajista arvioi suosituksen vaikuttaneen yhtiöiden viestintätapoihin. Puolet isännöitsijöistä ja seitsemän hallituksen puheenjohtajaa kymmenestä eivät vielä tunne suosituksen sisältöä.

Teknologia kehittyy ja välineitä taloyhtiöiden viestintään tulee koko ajan lisää. Sähköisen tiedonvälityksen osuus taloyhtiöviestinnästä on silti edelleen lapsenkengissä. Keskimäärin vain joka neljännessä taloyhtiössä sähköiset viestintävälineet ja -kanavat ovat käytössä.

Tietoa kaivataan, mutta tiedonvälitykseen ei varata resursseja

Taloyhtiöiden viestintäsuosituksen valmistelua edelsi oikeusministeriön verkkokysely asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeesta. Verkkokeskustelussa tiedonkulun puutteet nousivat korostetusti esiin. Palautteen seurauksena perustettiin työryhmä valmistelemaan viestintäsuositusta, jossa annetaan kokonaiskuva taloyhtiön viestintää koskevasta lainsäädännöstä ja sitä täydentävästä hyvästä tavasta. Tavoitteena on parantaa viestinnän käytäntöjä taloyhtiöissä.

Asukkaat toivovat avointa, säännöllistä ja ennakoivaa tiedottamista, sillä sen arvioidaan lisäävän läpinäkyvyyttä ja luottamusta toimijoiden välillä. Viestintään kohdistetut resurssit eivät selvityksen mukaan vastaa tätä toivetta. 97 % isännöitsijöistä ja 93 % puheenjohtajista sanoi, että viestintään ei ole varattu minkäänlaisia määrärahoja taloyhtiön talousarviossa.

Viestintävastuiden jakautuminen hallituksen ja isännöitsijän välillä näyttäisi olevan jossain määrin vakiintunut. 67 % selvitykseen vastanneista isännöitsijöistä piti viestintävastuiden jakautumista isännöimissään taloyhtiöissä selkeinä. Puheenjohtajista samaa mieltä oli 59 %. Isännöintisopimuksissa viestintävastuita koskeva lauseke on yleensä hyvin ylimalkainen. 72 % isännöitsijöistä ja 76 % puheenjohtajista myöntääkin, ettei viestintävastuiden sisältöjä ole sopimuksissa tai muutoin selkeästi määritelty.

Lisätietoja:
Kiinteistöliitto Pirkanmaa, toiminnanjohtaja Jorma Koutonen, puh. 040 547 6910
Hybridiviestintä Effet Oy, toimitusjohtaja Jari Runsas, puh. 0400 633 315

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sivustollamme. Lue lisää

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close