Alan odotukset kääntyivät positiivisiksi

Klo 17.05 | 17.01.2014
MTL-barometrin mukaan markkinointiviestintäalan yritykset arvioivat suhdanteidensa kehittyvän positiiviseen suuntaan.

Toimialan yrityksistä 65 prosenttia arvioi liiketoimintansa pysyvän ennallaan, 20 prosenttia uskoo sen kasvavan ja 15 prosenttia heikkenevän.

Koko toimialan suhdanneodotus (myyntikatteen saldoluku) on +0,6 prosenttia. Vahvimmat suhdanneodotukset ovat digitoimistoilla (5,9%) ja viestintätoimistoilla (4,4%). Mainostoimistoilla on heikommat näkymät (-5,5%) ja myös tapahtumatoimistojen odotustila on negatiivinen (-9,1 %).

– Digitoimistot kasvavat, koska mainostajat tekevät sisältöä digitaaliseen kanavaan. Viestintätoimistojen kasvua vauhdittavat toisaalta suhdanteet: julkisuutta pyritään samaan ansaitussa mediassa, koska median ostamisesta säästetään. Toisaalta niiden palvelujen kysyntää kasvattaa pidempikestoinen viestinnän merkityksen korostuminen ja ammattimaistuminen, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

– Trendi kertoo markkinoinnin muutoksesta. Mediaa ostetaan yhä vähemmän, asiakkaasta tiedetään yhä enemmän ja tätä tietoa hyödynnetään tehokkaasti omassa kanavassa, sanoo Tarja Virmala.

Alan yritysten luottamus oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen on vahvistunut: 67 %  prosenttia vastaajista odottaa sen kasvavan, 22 prosenttia pysyvän ennallaan ja 12 prosenttia laskevan. Henkilökunnan kasvuodotukset vaihtelevat. Digi- ja viestintätoimistot uskovat vahvasti kasvattavansa henkilökuntansa määrää, mainostoimistoista laskuun uskoo 30 %.

Twitter

Effetin twiittauksia

Palvelumme

Hybridiviestintä Effet palvelee sinua viestintätarpeissasi.

Vakuuta & vaikuta

Vakuuta printtimedialla. Aktivoi digimedialla. Vai päinvastoin? Tarkoitus sanelee välineet ja viestit.

Erotu

Miksi juuri sinun yrityksesi, eikä kilpailija? Kun brändi on kirkas, ei tarvitse selittää.

Kehitä

Resurssit käyttöön tehokkaasti. Uusia ideoita ja toimintamalleja. Suunnitelmallisuutta ja asianhallintaa.

Näytä

Kun kuva kertoo kaiken.
Kun sanat eivät riitä.
Kun look & feel ratkaisee.

Copyright © Effet. Kaikki oikeudet pidätetään.

Brändi- ja verkkoilme: Daddy Finland Oy • Tekninen toteutus: JJ-Net Group Oy.