Sote-uudistus on iso mahdollisuus

Klo 12.16 | 08.05.2014
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan lakiesityksen on määrä tulla lausuntokierrokselle kuntiin kesäkuussa. Kansanedustajalle ja Tampereen kaupunginvaltuutetulle Sofia Vikmanille jatkovalmistelussa tärkeintä on turvata asiakkaan valinnanvapaus ja palvelutuotannon monipuolisuus.

Vaikka monet uudistuksen yksityiskohdat olivat vappuviikolla Nyky-Tampere-lehden haastattelua tehtäessä vielä auki, Vikman muistuttaa mieliin ydinasiat:

– Kyseessä on palvelurakenteiden historiallinen uudistus väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi ja yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuolto ja perus- ja erikoispalvelut integroidaan eheäksi kokonaisuudeksi. Asiakkaan pompottelu luukulta toiselle loppuu. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun kokoaminen vahvoille harteille mahdollistaa ennaltaehkäisevien perustason palveluiden parantamisen.

Täysi integraatio on käänteen tekevä askel kohti parempia palveluja, onhan järjestämisvastuun hajautuminen eri tahoille ollut este myös palvelujen ja kustannustehokkuuden kehittämiselle. 

– Uudistuksella on merkittävä rooli myös julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromisessa. Perusterveydenhuolto on laitettava kuntoon. Ihmisten seisottaminen jonoissa ei tuo säästöjä vaan lisää kustannuksia, kun ongelmat pahenevat.

Päiväkodeissa valinnanvaraa

Sofia Vikmanin koko haastattelu on luettavissa toukokuussa 2014 ilmestyneestä Nyky-Tampere-lehdestä. 

Nyky-Tampere kertoo sote-uudistuksen lisäksi myös Tampereen yksityisestä päiväkotitarjonnasta, josta voi valita vaikkapa taidekasvatukseen tai Montessori-pedagogiikkaan suuntautuneen vaihtoehdon. Kaupungin lapsiluku kasvaa reipasta vauhtia, ja Tampere vastaa kasvavaan hoitopaikkojen tarpeeseen lisäämällä yksityisten palvelujen osuutta.

Kokoomuksen kaupunginvaltuutetut ideoivat lehdessä uusia palveluita, joita voitaisiin tuottaa monituottajamallilla, ja Sastamalan "kurirehtori" Jari Andersson liputtaa järjenkäytön puolesta eurovaalien alla.


Nyky-Tampere on Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti, joka jakelu on 88 000 kappaletta. Hybridiviestintä Effet vastaa lehden sisällöntuotannosta ja ulkoasusta. Lehden sisältöön voit tutustua tarkemmin täällä.

Twitter

Effetin twiittauksia

Palvelumme

Hybridiviestintä Effet palvelee sinua viestintätarpeissasi.

Vakuuta & vaikuta

Vakuuta printtimedialla. Aktivoi digimedialla. Vai päinvastoin? Tarkoitus sanelee välineet ja viestit.

Erotu

Miksi juuri sinun yrityksesi, eikä kilpailija? Kun brändi on kirkas, ei tarvitse selittää.

Kehitä

Resurssit käyttöön tehokkaasti. Uusia ideoita ja toimintamalleja. Suunnitelmallisuutta ja asianhallintaa.

Näytä

Kun kuva kertoo kaiken.
Kun sanat eivät riitä.
Kun look & feel ratkaisee.

Copyright © Effet. Kaikki oikeudet pidätetään.

Brändi- ja verkkoilme: Daddy Finland Oy • Tekninen toteutus: JJ-Net Group Oy.